سید جواد ذاکر بسم رب الحسین- چه خوبه ذاکرا باشند اهل ولا *که بعد مردن هم بشه یاد از اونا*به یاد ذاکری واسم شد خاطره*می بینم هر کی رو یاد سید ذاکره*این وبلاگ به عشق عمه سادات و به یاد ذاکر افسانه ای مرحوم آ سید جواد ذاکر ساخته شده است tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com 2018-10-21T00:41:46+01:00 mihanblog.com کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر-شهادت حضرت رقیه (س) سال 97 2018-10-20T03:17:05+01:00 2018-10-20T03:17:05+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/968 روح الله کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر-شهادت حضرت رقیه (س) سال 97 در هیات لواالزینب (س) قم[] کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر-شهادت حضرت رقیه (س) سال 97 در هیات لواالزینب (س) قم

[
]
]]>
کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-10-19T09:50:32+01:00 2018-10-19T09:50:32+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/967 روح الله کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر[] کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر


[
]
]]>
کربلایی سید جعفر طباطبایی به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-10-18T09:02:13+01:00 2018-10-18T09:02:13+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/966 روح الله کربلایی سید جعفر طباطبایی به یاد ا سید جواد ذاکر[] کربلایی سید جعفر طباطبایی به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]


]]>
حاج حسین سیب سرخی به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-10-17T06:00:37+01:00 2018-10-17T06:00:37+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/965 روح الله حاج حسین سیب سرخی به یاد ا سید جواد ذاکر[] حاج حسین سیب سرخی به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]
]]>
زنده یاد حاج محسن فیضی به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-10-16T06:27:23+01:00 2018-10-16T06:27:23+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/964 روح الله زنده یاد حاج محسن فیضی به یاد ا سید جواد ذاکر[] زنده یاد حاج محسن فیضی به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]
]]>
استاد عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-10-15T04:34:29+01:00 2018-10-15T04:34:29+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/963 روح الله استاد عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر[] استاد عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]
]]>
کربلایی سید علی فالی به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-10-11T15:12:24+01:00 2018-10-11T15:12:24+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/961 روح الله کربلایی سید علی فالی به یاد ا سید جواد ذاکر[] کربلایی سید علی فالی به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]
]]>
حاج احد قدمی به یاد سید جواد ذاکر- دهه سوم محرم 97 2018-10-10T14:24:24+01:00 2018-10-10T14:24:24+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/960 روح الله حاج احد قدمی به یاد سید جواد ذاکر- دهه سوم محرم 97[.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] حاج احد قدمی به یاد سید جواد ذاکر- دهه سوم محرم 97

[
]
]]>
کربلایی حسین عینی فرد به یاد سید جواد ذاکر-فاطمیه-کاشان 2018-10-09T13:36:10+01:00 2018-10-09T13:36:10+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/959 روح الله کربلایی حسین عینی فرد به یاد سید جواد ذاکر-فاطمیه-کاشان[] کربلایی حسین عینی فرد به یاد سید جواد ذاکر-فاطمیه-کاشان

[
]
]]>
کربلایی سید علی مومنی به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-10-08T04:59:12+01:00 2018-10-08T04:59:12+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/958 روح الله کربلایی سید علی مومنی به یاد ا سید جواد ذاکر[] کربلایی سید علی مومنی به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]
]]>
حاج مهدی کمانی به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-10-06T10:02:11+01:00 2018-10-06T10:02:11+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/957 روح الله حاج مهدی کمانی به یاد ا سید جواد ذاکر[] حاج مهدی کمانی به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]
]]>
کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر (قدیمی) 2018-10-05T04:32:19+01:00 2018-10-05T04:32:19+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/955 روح الله کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر (قدیمی)[] کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر (قدیمی)

[
]
]]>
عینی فرد و فالی به یاد ذاکر- کاشان سال 92 2018-10-02T16:44:23+01:00 2018-10-02T16:44:23+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/954 روح الله عینی فرد و فالی به یاد ذاکر- کاشان سال 92[] عینی فرد و فالی به یاد ذاکر- کاشان سال 92

[
]
]]>
کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر-محرم 97 2018-10-01T14:34:57+01:00 2018-10-01T14:34:57+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/953 روح الله   کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر-محرم  97[]   کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر-محرم  97

[
]
]]>
کربلایی میلاد مجنونی به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-09-30T16:55:13+01:00 2018-09-30T16:55:13+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/952 روح الله کربلایی میلاد مجنونی به یاد ا سید جواد ذاکر[] کربلایی میلاد مجنونی به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]
]]>