سید جواد ذاکر بسم رب الحسین- چه خوبه ذاکرا باشند اهل ولا *که بعد مردن هم بشه یاد از اونا*به یاد ذاکری واسم شد خاطره*می بینم هر کی رو یاد سید ذاکره*این وبلاگ به عشق عمه سادات و به یاد ذاکر افسانه ای مرحوم آ سید جواد ذاکر ساخته شده است tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com 2018-08-20T10:31:37+01:00 mihanblog.com حاج رضا هلالی به یاد ا سید جواد ذاکر-سال 85 2018-08-19T09:34:05+01:00 2018-08-19T09:34:05+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/938 روح الله حاج رضا هلالی به یاد ا سید جواد ذاکر-سال 85.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} حاج رضا هلالی به یاد ا سید جواد ذاکر-سال 85

http://s8.picofile.com/file/8324138026/2_69_.gif
]]>
حاج مهدی مختاری به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-08-17T10:51:59+01:00 2018-08-17T10:51:59+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/937 روح الله حاج  مهدی مختاری به یاد ا سید جواد ذاکر[] حاج  مهدی مختاری به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]
]]>
عینی فرد و سیب سرخی به یاد ذاکر-منزل استاد کلامی 2018-08-15T06:32:31+01:00 2018-08-15T06:32:31+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/936 روح الله عینی فرد و سیب سرخی به یاد ذاکر-منزل استاد کلامی[] عینی فرد و سیب سرخی به یاد ذاکر-منزل استاد کلامی

[
]
]]>
روش مداحی ا سید جواد ذاکر از نظر استاد پناهیان 2018-08-12T11:58:43+01:00 2018-08-12T11:58:43+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/935 روح الله روش مداحی ا سید جواد ذاکر از نظر استاد پناهیان[] روش مداحی ا سید جواد ذاکر از نظر استاد پناهیان

[
]
]]>
مقدم و هلالی به یاد ذاکر 2018-08-11T03:58:16+01:00 2018-08-11T03:58:16+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/934 روح الله حاج رضا هلالی و  کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر[] حاج رضا هلالی و  کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]
]]>
عینی فرد و صائمی به یاد ذاکر-سال 90 کاشان 2018-08-10T03:37:16+01:00 2018-08-10T03:37:16+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/933 روح الله عینی فرد و صائمی به یاد ذاکر-سال 90 کاشان[] عینی فرد و صائمی به یاد ذاکر-سال 90 کاشان

[
]
]]>
حاج سعید قانع در کنار کربلایی حمید علیمی به یاد ذاکر 2018-08-01T23:45:36+01:00 2018-08-01T23:45:36+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/932 روح الله حاج سعید قانع در کنار کربلایی حمید علیمی به یاد ا سید جواد ذاکر در میلاد امام رضا (ع) سال 97[] حاج سعید قانع در کنار کربلایی حمید علیمی به یاد ا سید جواد ذاکر در میلاد امام رضا (ع) سال 97

[
]
]]>
حاج سید رضا نریمانی به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-08-01T00:55:20+01:00 2018-08-01T00:55:20+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/931 روح الله حاج  سید رضا نریمانی به یاد ا سید جواد ذاکر[.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] حاج  سید رضا نریمانی به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]
]]>
کربلایی سید علی فالی به یاد ا سید جواد ذاکر-سال 90 کهک 2018-07-31T06:41:30+01:00 2018-07-31T06:41:30+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/930 روح الله کربلایی سید علی فالی به یاد ا سید جواد ذاکر-سال 90 کهک[] کربلایی سید علی فالی به یاد ا سید جواد ذاکر-سال 90 کهک

[
]
]]>
کربلایی حمید علیمی به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-07-28T04:30:38+01:00 2018-07-28T04:30:38+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/929 روح الله کربلایی حمید علیمی به یاد ا سید جواد ذاکرنهمین اجتماع مدافعان حرم سال 93-تهران[.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] کربلایی حمید علیمی به یاد ا سید جواد ذاکر

نهمین اجتماع مدافعان حرم سال 93-تهران

[
]
]]>
دو عکس جدید از ا سید جواد ذاکر 2018-07-26T14:21:17+01:00 2018-07-26T14:21:17+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/928 روح الله دو عکس جدید منتشر نشده  از ا سید جواد ذاکر دو عکس جدید منتشر نشده  از ا سید جواد ذاکر]]>
کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر-رمضان89 2018-07-26T07:17:53+01:00 2018-07-26T07:17:53+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/927 روح الله کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر-رمضان89همیشه در دلم بود فکر شما[] کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر-رمضان89

همیشه در دلم بود فکر شما

[
]
]]>
حاج محمود کریمی به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-07-24T15:11:09+01:00 2018-07-24T15:11:09+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/926 روح الله حاج محمود کریمی به یاد ا سید جواد ذاکر[] حاج محمود کریمی به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]
]]>
کربلایی حسین عینی فرد و کربلایی محسن داداشی به یاد ذاکر 2018-07-22T10:15:07+01:00 2018-07-22T10:15:07+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/925 روح الله کربلایی حسین عینی فرد و کربلایی محسن داداشی به یاد ذاکر[.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] کربلایی حسین عینی فرد و کربلایی محسن داداشی به یاد ذاکر

[
]

]]>
کربلایی سید علی مومنی به یاد ا سید جواد ذاکر 2018-07-21T06:17:01+01:00 2018-07-21T06:17:01+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/923 روح الله کربلایی سید علی مومنی به یاد ا سید جواد ذاکر[] کربلایی سید علی مومنی به یاد ا سید جواد ذاکر

[
]
]]>