سید جواد ذاکر بسم رب الحسین- چه خوبه ذاکرا باشند اهل ولا *که بعد مردن هم بشه یاد از اونا*به یاد ذاکری واسم شد خاطره*می بینم هر کی رو یاد سید ذاکره*این وبلاگ به عشق عمه سادات و به یاد ذاکر افسانه ای مرحوم آ سید جواد ذاکر ساخته شده است http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com 2018-06-19T09:26:56+01:00 text/html 2018-06-19T04:53:57+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله حاج رضا هلالی به یاد ا سید جواد ذاکر -فاطمیه 91 http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/913 <div style="text-align: center;">حاج رضا هلالی به یاد ا سید جواد ذاکر -فاطمیه 91</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15293841263810903"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/F4KqV?data[rnddiv]=15293841263810903&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-06-18T05:21:26+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی امیر برومند به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/912 <div style="text-align: center;">کربلایی امیر برومند به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8329459918/bromand_new_1_.mp4.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884450/0_icon_11_.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884450/0_icon_11_.png" width="364" height="109"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329466042/Sejdeh_3022042655.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8329466042/Sejdeh_3022042655.jpg" width="443" height="443"></div> text/html 2018-06-16T05:00:18+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله ارشیو سید ذاکر و ارشیو عینی فرد در یک هارد http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/911 <br><div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138026/2_69_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138026/2_69_.gif"></div><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"></span></div><div><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span></div><div><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">آرشیو سید جواد ذاکر و ارشیو عینی فرد در یک هارد</span></div><div><br><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"></span></div><div><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"></span></div><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">شامل</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">ارشیو مراسمات تصویری سید ذاکر از دهه هفتاد تا سال هشتاد و پنج</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">ارشیو صوتی جلسات سید جواد ذاکر</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">ارشیو مراسم تشییع و دفن ذاکر</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">ارشیو مراسمات یادبود ذاکر</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">ارشیو سالگرد ها در شهر های مختلف</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">ارشیو مادحین مختلف به یاد ذاکر</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">آرشیو جامع تصاویر سید ذاکر</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">فایل ها پی دی اف زندگی نامه ذاکر</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">نرم افزار های مختلف مربوط به ذاکر</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">و</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">آرشیو مراسمات تصویری کربلایی حسین عینی فرد از دهه هشتاد تا محرم نود و شش با بهترین کیفیت</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">در تصویر زیر نمونه هارد ارشیو ذاکر و عینی فرد قابل مشاهده است . دوستان می توانند خودشان برای مان هارد بفرستند تا بعد از هماهنگی های لازم برایشان ارشیو اماده</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span><div><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">&nbsp;کنیم. این طوری هزینه ها کمتر میشود</span></div><div><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span></div><div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998500/sheklak1_7_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998500/sheklak1_7_.gif" width="475" height="107"></div><div style="text-align: center;"><br></div><br></div><div><br><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"></span></div><div><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8329299384/00_2_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8329299384/00_2_.jpg" width="502" height="282"><br></span></div><div><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br></span></div><div><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7800536662/zohor313yar_blogfa_43_.gif" alt="zohor313yar_blogfa_43_.gif"></span></div><div><br><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"></span></div> text/html 2018-06-15T10:28:35+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/910 <div style="text-align: center;">کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر در شهادت حضرت زینب (س) سال 91</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15290593235948975"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Hb5pd?data[rnddiv]=15290593235948975&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-06-13T07:31:24+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر-رمضان97 http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/909 <div style="text-align: center;">شعر بسیار زیبای کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر-رمضان97</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8259767550/49.gif" src="http://s7.picofile.com/file/8259767550/49.gif"><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8259767550/49.gif" src="http://s7.picofile.com/file/8259767550/49.gif"><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8259767550/49.gif" src="http://s7.picofile.com/file/8259767550/49.gif"><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8329084434/moghadam_ramzan97_new_1_.mp4.html" target="" title=""><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8259767576/4_8_.png" src="http://s7.picofile.com/file/8259767576/4_8_.png" width="331" height="99"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" alt="http://s2.picofile.com/file/8264770892/%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%84.jpg" src="http://s2.picofile.com/file/8264770892/%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%84.jpg" width="473" height="354"><br><br><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>** پخش اختصاصی **</strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است </strong></span></p></div> text/html 2018-06-12T05:28:13+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله سید جواد ذاکر -23 رمضان 77 به صورت صوتی http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/908 <div style="text-align: center;">سید جواد ذاکر -23 رمضان 77 به صورت صوتی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">9 فایل صوتی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8249770050/2_7_.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8249770050/2_7_.gif"><br><br><img class="shrinkToFit" alt="http://s7.picofile.com/file/8252431242/%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_24_.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8252431242/%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_24_.jpg" width="459" height="344"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>** پخش اختصاصی وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر **</strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <span style="color: #ff0000;"><strong>کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است </strong></span></div> text/html 2018-06-09T10:52:49+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر و استاد شریعتی http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/907 <div style="text-align: center;">عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر و استاد شریعتی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15286219183447210"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/jCV3y?data[rnddiv]=15286219183447210&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-06-03T16:08:46+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/905 <div style="text-align: center;">کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><div id="15281183625420833"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/jDdaZ/vt/frame"></iframe></div></div><br></div> text/html 2018-06-02T04:45:04+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله صحبت های استاد خوشزاد درباره ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/904 <div style="text-align: center;">صحبت های استاد خوشزاد درباره ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><div id="15279161421824869"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/VZjf9/vt/frame"></iframe></div></div><br></div> text/html 2018-06-02T03:42:41+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله سید جواد ذاکر و استاد حاج حسن خوشزاد-رمضان79 به صورت صوتی http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/903 <div style="text-align: center;">سید جواد ذاکر و استاد حاج حسن خوشزاد و ذاکرین دیگر -رمضان79 به صورت صوتی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8328353326/mp3_zaker79.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884500/0_icon_13_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884500/0_icon_13_.gif" class="transparent"></a> <br></div><div align="center"><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8328129834/pic_zaker79.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8328129834/pic_zaker79.JPG" width="493" height="291"></div> text/html 2018-06-01T17:11:15+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله سید جواد ذاکر و استاد خوشزاد-رمضان سال 79 حسینه پاچنار http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/902 <div style="text-align: center;">جلسه مشترک ا سید جواد ذاکر و استاد حاج حسن خوشزاد در رمضان سال 79 در مشهد به صورت تصویری</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138026/2_69_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138026/2_69_.gif"></div><div style="text-align: center;"><br><div id="15279140676132013"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/bzf4n/vt/frame"></iframe></div></div>]</div> text/html 2018-05-27T05:55:50+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله صحبت های آقای سید محسن خوشزاد درباره ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/901 <div style="text-align: center;">متن مصاحبه كانال رسمی لواء با جناب آقای سید محسن خوشزاد:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">...آن روزها میرمحمد جواد ذاکر مرحوم هنوز به این سطح از محبوبیت ومعروفیت نرسیده بود...جوانی خوش سیما وبا صلابت بود باحافظه ی فوق العاده قوی در تحویل گرفتن وتحویل دادن اشعار....من (سیدمحسن)در گنبد کاووس زندگی میکردم وبسیار مقید بودم .که ایام شهادت ها بخصوص شهادت ولی نعمتمان..حضرت رضا هرطور که بود درمشهد .ومحضر مولا در کنار ابوی گرامی باشم ....وچون خودم هم توفیق عرض ارادت به ساحت حضرات معصومین را از اعوان نوجوانی داشتم .وتقریبا 99درصداز اشعاری که ارایه میکردم اشعار پدر بود ...لذا هم با اشعار وهم طی سالهای سال مادحین بیشماری را که موهبت همنشینی در کنارشان انهم در جلسات هیت پاچنار نصیبم میشد بذهن میسپردم...درست بیاد دارم که سیدجواد عزیزمان .برای اولین بار از قم به مشهد و به دیدار پدر آمده بودند.مادحین در طبقه ی بالا از اقصی نقاط کشور خصوصا از آذربایجان تشریف داشتند .من کنار مرحوم حاج صمد اصغری بودم که اودر زمان خود از بزرگان عرصه مدح بود..بعداز خواندن چندنفر از عزیزان...ابوی میکروفن را با اشاره از دور به سید جواد ذاکر سپردند...شعری که شروع کردند شعر علی المرتضی حاجی بود.چند دوبیتی ....حالات وحرکات پدرم.ومردم باعث چنان شوری شد که امروز هنوز لذت ان مجلس در وجودم شعف آفرینی میکند...کسی.ایشان را بنام ذاکر نمیشناخت و ابوی هم بعداز ایشان از خودشان.مایع گذاشتند...بعداز اتمام مجلس من ایشان.را ندیدم تا فردای شهادت امام رضا بطور خصوصی در پاچنارکه مقداری شعر ابوی به ایشان دادند.وچون خصوصی تر بود.بیشتر اشنا شدیم.ومن تعارف برای گردش درجنگل.و کوهستان گردی استان گلستان و.......کردم .شماره هایی.رد وبدل شد...وحاجی (خوشزاد)بالحن شوخی های همیشگی.اش به ایشان.با اشاره بمن گفتند...سارق مسلح اشعار سیدحسن خوشزاد وجاسوس چندجانبه همین محسن فلان وفلان است وخندیدیم...بعد از آن بارها تا سال بعد میشنیدم.که بطور خصوصی یا.منزل یا.حسینیه بودند ....وچنانچه بعدها از همراهان.ایشان عزیزانی.چون.آقایان..علیمی..مهدی اکبری مرحوم.محسن فیضی.به پاچنار وسید حسن خوشزاد سری میزنند ...وبگواه بسیاری.تعصب و تشویقهای.بی شمار ورساندن ناب ترین اشعار خوشزاد طی سالها.بدست.ایشان گویایی حد علاقه استاد.به سید جواد ذاکر.بود.آنچنانکه بیاد دارم.در یکی.از سفرهای.ایشان ودر بیت.ابوی ..</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ابوی برای بستن قلاده.ونوعی دستبندها.وزنجیرها..بازبان خاصی که مملواز عشق ومحبت پدری به یک فرزند است به ایشان.وهمراهان جوانشان متذکر میشوند...وچه لحظات.سختی بود روزهایی که ترور شخصیتی سید جواد شروع شده بود..پیامدها وحرفها وزخم زبانها....خیلی از دوستانی که بعد وفات ایشان.موضع تا حد دیوانگی وجنون بعداز فراق گرفتند...یادم نمیرود.وخنده آور و عجیب است ..که در روزهای انگ.زدن براو کجا وکه بودند...وچه قضاوتها.که نکردند....بیشتر از خیلی مسایل بعدفوت.سیدجواد...چنانکه...مادح شجاع وبی بدیل وشرافتمند اباعبدالله حاج محسن.فیضی این.شیر صولت غران اذری در درد دلهایش.آورده وبنوعی همدرد با ما وخودش.بوده ...درد پنهان ماندن ودرخفا نگه داشتن نقش سید حسن خوشزاد ونقش.او وشعراو وبنیادواستراتژی عزاداری حماسی وتبیین.آن در حنجره هایی.چون ذاکرها بود که بواسطه هنراو توانست&nbsp; حدومرزهای بسته ومحدود را.رد کند.تا.بدانجا که چون یک پدیده خاص.ونوجلوه کند....همه گوش.کردند.به صدایی.که میخواند اما.نپرسیدند..از کجا میخواندواز چه کسی....بیش از 80درصد ماندگارترین اجراهای او بخصوص در وادی کربلا.و شجاعت ال الله وعمه سادات.زینب کبری ...ودر رسای او بزبان ذاکر وبه بیان خوشزاد است....وافسوس.از آن لحظه ای خوردم که در اصفهان مهمان کسی بودم.که او با همه وجود ذاکر را از روی عکسش بمن معرفی میکرد وشعر کربلا دارالنعیم زینب است...خوشزاد را برای من تشریح.میکرد......حالا خیلی ها شاگرد ذاکر بودن را ملاک.مداحی و با اوخواندن را ملاک در این عرصه.وچندتا عکس وخاطره راتوجیحی برای داشتن خیلی نداشته ها کرده اند....ذاکر را ادبش پرورید معرفتش بزرگ کرد وکرنش و افتادگیش.خصوصا پیش پیشکسوتانش (اساتیدی چون حاج غلامرضاعینی فرد.حاج فیروززیرک کار.ورادمردوادی عشق وجنون حاج تقی شریعتی).جاودانه کرد..........روحش شاد یادش گرامی</div> text/html 2018-05-24T17:29:27+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله حاج احد قدمی و حاج حسین طاهری به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/898 <div style="text-align: center;">حاج احد قدمی و حاج حسین طاهری به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;">[</div><div id="15271829202183511"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Bp3Kv?data[rnddiv]=15271829202183511&amp;data[responsive]=yes"></script></div><div style="text-align: center;">]</div></div> text/html 2018-05-23T07:03:29+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله تغییر ادرس وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/897 <span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">قابل توجه دوستان عزیز و دنبال کنندگان وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">به دلیل هزینه های زیاد دامنه وب ممکن هست از اواسط خرداد ماه دیگر ادرس همیشکی وب در دسترس نباشد</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">در صورت بروز چنین مشکلی به ادرس زیر مراجعه کنید . تمامی ارشیو صوتی و تصویری آ سید جواد ذاکر به همراه گالری تصاویر و ارشیو به یاد ذاکر و همه فایل ها در وب جدید هم وجود دارد و می توانید دانلود کنید</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><img src="https://web.gap.im/img/blank.gif" alt="⬇" data-emoji-code="⬇" class="gap-emoji" style="background: url(&quot;./img/emoji_sheets/sheet_apple_64_indexed_128.png&quot;) 10% 52.5% / 4100%; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; width: 20px; height: 20px !important;"><img src="https://web.gap.im/img/blank.gif" alt="⬇" data-emoji-code="⬇" class="gap-emoji" style="background: url(&quot;./img/emoji_sheets/sheet_apple_64_indexed_128.png&quot;) 10% 52.5% / 4100%; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; width: 20px; height: 20px !important;"><img src="https://web.gap.im/img/blank.gif" alt="⬇" data-emoji-code="⬇" class="gap-emoji" style="background: url(&quot;./img/emoji_sheets/sheet_apple_64_indexed_128.png&quot;) 10% 52.5% / 4100%; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; width: 20px; height: 20px !important;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">ادرس جدید وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><a href="http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">levaozzeynab-zaker.mihanblog.com</a></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">ادرس کانال اپارات ارشیو ا سید جواد ذاکر<img src="https://web.gap.im/img/blank.gif" alt="⬇" data-emoji-code="⬇" class="gap-emoji" style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; width: 20px; height: 20px !important; background: url(&quot;./img/emoji_sheets/sheet_apple_64_indexed_128.png&quot;) 10% 52.5% / 4100%;"><img src="https://web.gap.im/img/blank.gif" alt="⬇" data-emoji-code="⬇" class="gap-emoji" style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; width: 20px; height: 20px !important; background: url(&quot;./img/emoji_sheets/sheet_apple_64_indexed_128.png&quot;) 10% 52.5% / 4100%;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><a href="https://www.aparat.com/najvamajnoon" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">aparat.com/najvamajnoon</a></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;">ادرس پیج اینستاگرام</span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><br style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"></span><span dir="auto" style="text-align: center; box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(81, 81, 81); font-family: font1; font-size: 13px; display: block;"><a href="https://instagram.com/_u/web_seyed_javad_zaker_" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: content-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">instagram.com/_u/web_seyed_javad_zaker_</a></span> text/html 2018-05-21T10:34:13+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/896 <div style="text-align: center;">کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15268988729017476"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ko815/vt/frame"></iframe></div></div>]</div>