سید جواد ذاکر بسم رب الحسین- چه خوبه ذاکرا باشند اهل ولا *که بعد مردن هم بشه یاد از اونا*به یاد ذاکری واسم شد خاطره*می بینم هر کی رو یاد سید ذاکره*این وبلاگ به عشق عمه سادات و به یاد ذاکر افسانه ای مرحوم آ سید جواد ذاکر ساخته شده است http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com 2018-08-20T10:22:55+01:00 text/html 2018-08-19T09:34:05+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله حاج رضا هلالی به یاد ا سید جواد ذاکر-سال 85 http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/938 <div style="text-align: center;">حاج رضا هلالی به یاد ا سید جواد ذاکر-سال 85</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8324138026/2_69_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8324138026/2_69_.gif"><br><div id="15346717001512091"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/aGf8F/vt/frame"></iframe></div></div><img src="http://s9.picofile.com/file/8324137400/0mazhabi_31_.gif"></div> text/html 2018-08-17T10:51:59+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله حاج مهدی مختاری به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/937 <div style="text-align: center;">حاج&nbsp; مهدی مختاری به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15345031255038869"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/NBevs?data[rnddiv]=15345031255038869&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-08-15T06:32:31+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله عینی فرد و سیب سرخی به یاد ذاکر-منزل استاد کلامی http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/936 <div style="text-align: center;">عینی فرد و سیب سرخی به یاد ذاکر-منزل استاد کلامی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15343215929071421"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/SyW41?data[rnddiv]=15343215929071421&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-08-12T11:58:43+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله روش مداحی ا سید جواد ذاکر از نظر استاد پناهیان http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/935 <div style="text-align: center;">روش مداحی ا سید جواد ذاکر از نظر استاد پناهیان</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15340753543552279"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Qy9oX?data[rnddiv]=15340753543552279&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-08-11T03:58:16+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله مقدم و هلالی به یاد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/934 <div style="text-align: center;">حاج رضا هلالی و&nbsp; کربلایی جواد مقدم به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15339600203816494"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/e6Z4g?data[rnddiv]=15339600203816494&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-08-10T03:37:16+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله عینی فرد و صائمی به یاد ذاکر-سال 90 کاشان http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/933 <div style="text-align: center;">عینی فرد و صائمی به یاد ذاکر-سال 90 کاشان</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15338723997148704"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/RAcVP?data[rnddiv]=15338723997148704&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-08-01T23:45:36+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله حاج سعید قانع در کنار کربلایی حمید علیمی به یاد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/932 <div style="text-align: center;">حاج سعید قانع در کنار کربلایی حمید علیمی به یاد ا سید جواد ذاکر در میلاد امام رضا (ع) سال 97</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15331684045399561"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/a3hgD?data[rnddiv]=15331684045399561&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-08-01T00:55:20+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله حاج سید رضا نریمانی به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/931 <div style="text-align: center;">حاج&nbsp; سید رضا نریمانی به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15330848877811974"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/2ewnt/vt/frame"></iframe></div></div>]</div> text/html 2018-07-31T06:41:30+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی سید علی فالی به یاد ا سید جواد ذاکر-سال 90 کهک http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/930 <div style="text-align: center;">کربلایی سید علی فالی به یاد ا سید جواد ذاکر-سال 90 کهک</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15330197529298913"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/JzMFH?data[rnddiv]=15330197529298913&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-07-28T04:30:38+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی حمید علیمی به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/929 <div style="text-align: center;">کربلایی حمید علیمی به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نهمین اجتماع مدافعان حرم سال 93-تهران</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15327523538461553"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/U7GsQ/vt/frame"></iframe></div></div>]</div> text/html 2018-07-26T14:21:17+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله دو عکس جدید از ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/928 <div style="text-align: center;">دو عکس جدید منتشر نشده&nbsp; از ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8332834900/%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_2_.jpg" width="424" height="375"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8332834818/%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_1_.jpg" width="416" height="335"></div> text/html 2018-07-26T07:17:53+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر-رمضان89 http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/927 <div style="text-align: center;">کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر-رمضان89</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">همیشه در دلم بود فکر شما</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15325896582345819"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/sJwZE?data[rnddiv]=15325896582345819&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-07-24T15:11:09+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله حاج محمود کریمی به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/926 <div style="text-align: center;">حاج محمود کریمی به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15324452068920358"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/9rRnd?data[rnddiv]=15324452068920358&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2018-07-22T10:15:07+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی حسین عینی فرد و کربلایی محسن داداشی به یاد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/925 <div style="text-align: center;">کربلایی حسین عینی فرد و کربلایی محسن داداشی به یاد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="1532254818365923"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Bcu1O/vt/frame"></iframe></div></div>]</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-07-21T06:17:01+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله کربلایی سید علی مومنی به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/923 <div style="text-align: center;">کربلایی سید علی مومنی به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15321538852033460"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/SJGFK?data[rnddiv]=15321538852033460&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div>